Σύμφωνα με τον νόμο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα μαθήματα θα διεξάγονται 2 Σαββατοκύριακα τον μήνα δια ζώσης στο ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη και τα ενδιάμεσα Σάββατα εξ' αποστάσεως.

Ωστόσο, με βάση την εξέλιξη της πανδημίας θα ανακοινωθούν προσεχώς περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο και τρόπο διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων.