Έχετε ερωτήσεις;

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την γραμματεία του ΠΜΣ και ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσουν.

asereti@auth.gr Δευτέρα - Παρασκευή 9πμ - 6μμ

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η προθεσμία αποστολής είναι η 3/5/2021. Παρόλα αυτά, καθώς ο αριθμός των ενδιαφερόμενων έχει ήδη ξεπεράσει τον αριθμό των εισακτέων, παρακαλείστε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό για να ολοκληρωθεί ο φάκελος σας και να οριστεί η ημερομηνία συνέντευξης σας.
Ναι, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών στην πρώτη ειδίκευση του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Όχι, δεν απαιτείται τίποτα από τα παραπάνω. Σχετικά με τα σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει αρκεί η αναφορά τους στο βιογραφικό σας.
Όλες οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτές και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Ναι, αρκεί η πιστοποίηση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 για την υποψηφιότητα σας στο ΠΜΣ ‘Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας’. Ωστόσο η γνώση αγγλικών είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος και θα εξεταστεί το λειτουργικό της επίπεδο (για παρακολούθηση βιβλιογραφίας) στην συνέντευξη.
Μπορείτε να απευθυνθείτε (α) σε μέλη ΔΕΠ-Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (καθηγητές πανεπιστημίου) που σας γνωρίζουν από παλαιότερη συνεργασία μαζί τους (στα πλαίσια παρακολούθησης μαθήματος τους, επίβλεψης κάποιας εργασίας σας ή πρακτικής άσκησης). (β) σε άτομα που επόπτευσαν σεμινάρια που παρακολουθήσατε και σας γνωρίζουν μέσω της συμμετοχής σας σε αυτά. (γ) σε τυχόν συνεργάτες σας που επίσης ιδιωτεύουν (πχ. ένας λογοθεραπευτής μπορεί να προσκομίσει συστατική επιστολή από συνάδελφο εργοθεραπευτή ή ψυχολόγο με τον οποίο συνεργάζεται).
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο δια ζώσης και ώρες 12:00-18:00 (Σάββατο και Κυριακή) και ενδιάμεσα κάθε Σάββατο εξ’αποστάσεως και ώρες 12:00-18:00. Επομένως, αν κάποιος βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης απαιτείται να βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης δύο Σαββατοκύριακα το μήνα για την παρακολούθηση της δια ζώσης διδασκαλίας.
Όχι, λόγω των περιορισμών που επιβάλλει ο νόμος του 2017 το ΠΜΣ είναι σχεδιασμένο για υβριδική παρακολούθηση (35% εξ' αποστάσεως και 65% δια ζώσης). Παρόλα αυτά, σε περίπτωση αδυναμίας διενέργειας των δια ζώσης συναντήσεων του ΠΜΣ λόγω πανδημίας το πρόγραμμα θα αναπροσαρμοστεί και όλα τα μαθήματα θα προσφερθούν κανονικά εξ' αποστάσεως.
Μπορεί κανείς να θέσει υποψηφιότητα για το ΠΜΣ ‘Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας’ ακόμη και αν έχει λάβει το πτυχίο του από πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Παρόλα αυτά, η αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) κρίνεται απαραίτητη για να λάβει κανείς τίτλο σπουδών στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση (μη αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι τη λήξη του ΠΜΣ) ΔΕΝ χορηγείται τίτλος σπουδών, αλλά μόνο βεβαίωση παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου του εξωτερικού, το οποίο δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καταθέτουν μία υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη του προγράμματος στην οποία αναφέρουν ότι θα καταθέσουν την αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν τη λήξη του προγράμματος. Η διαδικασία αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.
Ναι, προβλέπεται απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων. Πιο συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με χαμηλό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται με βάση τον νόμο και αναπροσαρμόζεται για κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. Ο αριθμός των φοιτητών που δικαιούνται απαλλαγή δεν μπορεί να ξεπερνάει το 30% του συνολικού αριθμού εισακτέων στο ΠΜΣ. Η απαλλαγή αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δε δικαιούνται απαλλαγή. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Το ΠΜΣ ‘Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας’ άπτεται άμεσα του αντικειμένου της ειδικής αγωγής. Παρόλα αυτά, ο απολύτως αρμόδιος φορέας που μπορεί να συμπεριλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους πίνακες ειδικής αγωγής είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.