ΩΑΕ:Ωτοακουστικές εκπομπές

Εργαλεία

Καταστολή ΩΑΕ

Εργαλεία

Εξετάσεις ΔΑΕ

Εργαλεία

Αίθουσα Συνεδριάσεων

Αίθουσες

Αμφιθέατρο Β

Αίθουσες

Εργαστήριο Ψυχοακουστικής 1

Εργαστήριο

Εργαστήριο Ψυχοακουστικής 2

Εργαστήριο

Εργαστήριο Ψυχοακουστικής 3

Εργαστήριο

Εργαστήριο Ψυχοακουστικής 4

Εργαστήριο

Εργαστήριο Ψυχοακουστικής 5

Εργαστήριο

Εργαστήριο Ψυχοακουστικής 6

Εργαστήριο

Εργαστήριο Ψυχοακουστικής 7

Εργαστήριο

Εργαστήριο Ψυχοακουστικής 8

Εργαστήριο