Μαθήματα ΠΜΣ

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρει το ΠΜΣ στην Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας.

Η 1η ειδίκευση σχετίζεται με την Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες ενώ η 2η με την Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)-Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

1η ειδίκευση Εξάμηνο Εβδομαδιαίες Ωρες ECTS Πληροφορίες
Μεθοδολογία της Έρευνας Α 4 10
Εφαρμοσμένη Ψυχοακουστική Α 4 10
Ψυχοακουστική Α 4 10
Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας Β 4 10
Μέθοδοι Παρέμβασης στον Αυτισμό και την Σχιζοφρένεια με
βάση την ακουστική αντίληψη
Β 4 10
Μέθοδοι παρέμβασης σε Μαθησιακές Δυσκολίες
με έμφαση στην ακουστική επεξεργασία
Β 4 10
Κλινικό εργαστήριο εφαρμογής ηχητικών ασκήσεων για
αντιμετώπιση ΔΑΕ
Γ 4 15
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Γ 4 15
2η Ειδίκευση Εξάμηνο Εβδομαδιαίες Ωρες ECTS Πληροφορίες
Μεθοδολογία της Έρευνας Α 4 10
Εφαρμοσμένη Ψυχοακουστική Α 4 10
Ψυχοακουστική Α 4 10
Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας Β 4 10
Διάγνωση ακουστικής αντίληψης στον Αυτισμό και
την Σχιζοφρένεια
Β 4 10
Διάγνωση ακουστικής αντίληψης στις Μαθησιακές Δυσκολίες
με έμφαση στην ακουστική επεξεργασία
Β 4 10
Κλινικό εργαστήριο εφαρμογής των διαγνωστικών
δοκιμασιών και της ορθής διαγνωστικής προσέγγισης ΔΑΕ
Γ 4 15
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Γ 4 15